CHANGE,

CHALLENGE,

AND CONNECT

FUKUYAMA GRAND LOGISTICS (THAILAND)

FUKUYAMA TRANSPORTING

GLOBAL NETWORK

ฟุคุยะมะ แกรนด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ดำเนินการภายใต้แบรนด์ FGL เราเป็นบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลกของประเทศไทย จากความร่วมมือระหว่าง Grand Emporium Logistics (GL) บริษัทโลจิสติกส์ที่มีประสบการณ์ในประเทศไทย และ Fukuyama Transporting, Japan (FKT) บริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น เรามีพนักงานประมาณ 21,000 คน สำนักงาน 400 แห่ง รถบรรทุก 16,000 คัน และพื้นที่ 4 ล้านตร.ม. ของพื้นที่ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ในระดับสากลด้วยการขยายสำนักงานระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฮ่องกง เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่นๆ เพื่อให้บริการโซลูชั่นโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา


FGL เป็นผู้ให้บริการแบบ One Stop Solution บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากร คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจนการขนส่งและการกระจายสินค้า โดยการนำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

JAPAN 388 BASES

WITH 16 OVERSEAS BRANCHES

SERVICE AREA

0

GLOBAL CONTINENTS

IMPORT / EXPORT

0

SHIPMENT / YEARS

WAREHOUSE AREA

0

SQM.

ACTIVE PARCEL

0

UNIT / DAYS

บริการขนส่งระหว่างประเทศ


 • ขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล
 • ขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ
 • ขนส่งสินค้าผ่านแดนและถ่ายลำระหว่างประเทศ
 • ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และโครงการระหว่างประเทศ
 • ขนส่งสินค้าออนไลน์อีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศ
 • ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

บริการพิธีการทางศุลกากร


 • บริการพิธีการศุลกากรและขนส่งภายในประเทศ
 • บริการให้คำปรึกษาและบริการด้านงานศุลกากร และการค้าระหว่างประเทศ


บริการใบอนุญาตนำเข้าและส่งออก


 • ให้คำปรึกษากฎหมายการนำเข้า-ส่งออก
 • ขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์กับหน่วยงาน
 • ขึ้นทะเบียนนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์กับหน่วยงาน
 • ยื่นใบรับแจ้งนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์กับหน่วยงาน
 • ยื่นใบรับรองนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์กับหน่วยงาน
 • บริการเสริมอื่นๆ

บริการด้านกฎหมาย


 • บริการยื่นคำร้องขออุทธรณ์เกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร การดำเนินการ รวมถึงการออกกฎและคาสั่งทางปกครองของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 • บริการงานทนายความและว่าความในคดีภาษีอากรและคดีปกครอง
บริการคลังสินค้า ขนส่งและบริการเสริมอื่นๆ


 • บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
 • บริการคลังสินค้าและขนส่งออนไลน์
 • บริการขนส่งและกระจายสินค้าทั่วประเทศ
 • บริการแพ็คสินค้าและบริการเสริมอื่นๆ

บริการเทคโนโลยีการจัดการด้านโลจิสติกส์ และพัฒนาระบบสารสนเทศแบบครบวงจร


 • ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและขนส่งออนไลน์
 • ระบบการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากรนาเข้าส่งออก และขนส่งภายในประเทศออนไลน์
 • บริการให้คาปรึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจชื่อ-นามสกุล
ชื่อบริษัทฯ
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
รายละเอียด
รู้จักเราจากที่ไหน?
เว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ